O nas

Nasza misja

Dołożyć wszelkich starań, by poprzez edukację Montessori, opartą na szacunku i bożych prawdach, przygotować do życia młodzież, która może zmienić ten świat na lepsze.​

Generalnym celem Chrześcijańskiej Szkoły i Przedszkola Montessori jest popularyzacja tej metody w szerszych kręgach i placówkach oświatowych, jak również w społeczeństwie nie związanym z oświatą. Możemy tego dokonać poprzez organizowanie ogólnodostępnych konferencji popularyzujących metodę Montessori, szkolenia dla nauczycieli i rodziców, organizowanie dni otwartych, organizowanie lekcji pokazowych oraz publikację materiałów informacyjnych.

Nadrzędnym jednak celem jest wykształcenie młodego człowieka, który będzie:

 • samodzielny w działaniu;
 • krytyczny wobec otaczających go zdarzeń;
 • niezależny w myśleniu;
 • gotowy do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • pełen miłości do Boga i świata

Nasza szkoła zmierza do tego, by wykształcić dzieci umiejące samodzielnie podejmować decyzje, dzieci szczęśliwe, zmotywowane, troskliwe, empatyczne, potrafiące uczyć się samodzielnie i żyć w harmonii
ze światem.

Zwieńczeniem procesu edukacji jest młody człowiek, który jest harmonijnie rozwinięty społecznie
oraz intelektualnie. Jest ciekawy świata, z odwagą podchodzi do nowych wyzwań, myśli trzeźwo, potrafi zdefiniować swoje potrzeby, jest komunikacyjny i współpracuje z innymi na ogólnie przyjętych zasadach. 

Rodzice dzieci będą szczęśliwi widząc, że podczas procesu edukacji w naszej szkole wykształciły się w ich dzieciach cechy przygotowujące je do życia we współczesnym świecie. Szkoła zaś będzie miała satysfakcję
i pewność, iż potrafiła odpowiednio pokierować uczniów, by dostosowali się do wymogów życia codziennego.

Współpraca z rodzicami

Dla prawidłowego rozwoju dziecka jest niezwykłe istotne, aby między szkołą i rodziną istniało porozumienie i spójność w procesie wychowawczym. Szkoła ma służyć rodzinie i wspierać rodziców w budowaniu charakteru dzieci i umacnianiu ich wiary. Rodzice i nauczyciele powinni nawzajem budować swój autorytet, aby dzieci miały spójny światopogląd i obraz rzeczywistości. Dlatego też współpraca z rodzicami jest kluczowym aspektem naszej szkoły.

W naszej szkole współpraca oparta jest na deklaracji współpracy i akceptacji filozofii szkoły.

Nauczyciel jest pomocą, przewodnikiem dziecka i przyjacielem rodzin.
W naszej szkole nie ma typowych wywiadówek, podczas których rodzice dowiadują się, że „klasa nie sprawia problemów”. Tutaj 3 razy do roku obydwoje rodziców każdego ucznia spotyka się na indywidualną rozmowę z nauczycielem, będącym równocześnie opiekunem dla ich dziecka. Podczas takich spotkań rodzice wspólnie z nauczycielem omawiają talenty, mocne i słabe strony dziecka , preferowane style uczenia się, wartości, a także wspólnie wyznaczają cele edukacyjne, w osiągnięciu których pomocny może być opiekun, i planują działania zmierzające do ich osiągnięcia.

Dla wzmocnienia procesów wychowawczych w naszej szkole organizowane są liczne szkolenia, warsztaty i kursy dla rodziców dotyczące nie tylko metody Montessori, lecz również problematyki wychowania.

Przykazania Marii Montessori

 1. Dzieci chłoną wiedzę z otoczenia
 2. Krytykowane dzieci łatwiej i częściej oceniają innych
 3. Chwalone dziecko nauczy się doceniania innych
 4. Okazując dziecku wrogość, uczysz go walczyć
 5. Będąc uczciwym wobec dziecka ono też będzie uczciwe wobec ciebie
 6. Dziecko wyśmiewane stanie się osobą nieśmiałą
 7. Dziecko wychowane w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufać innym
 8. Oczerniając dziecko rozwijasz w nim poczucie winy
 9. Akceptując pomysły dziecka, uczysz je żyć w zgodzie ze sobą
 10. Będąc przychylnym dziecku, uczysz je cierpliwości
 11. Wspierając dziecko, nabiera pewności siebie
 12. Dziecko, żyjąc w przyjaznym środowisku, czuje się potrzebne i uczy się znajdować miłość
 13. Nigdy nie mów źle o swoim dziecku, nie ważne czy jest blisko czy daleko
 14. Zawsze szanuj swoje dziecko, nawet jeśli popełnia błędy. Naprawi je teraz lub później.

Organ prowadzący

Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori „Chcemy”
ul. Kozacza Góra 74, 80-180 Gdańsk

NIP 5862275973,
REGON 221623721,
KRS 0000408537

Główny numer konta: 68 1020 1068 0000 1102 0330 9119
Konto do wpłat Royal Rangers 81 1020 1068 0000 1102 0330 9176

Sprawozdanie OPP

 • Fax: 58 732 17 00
 • kontakt@montessori.gda.pl
Close Menu