Gdańsk Ujeścisko

Grupa 2-latków

O placówce

Przyjazna grupa tylko dla 2 latków.

Nasze przedszkole położone jest u skraju lasu, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gdańska – Ujeścisku. Do dyspozycji dzieci jest nowo wybudowany obiekt edukacyjny, zaspokajający potrzeby nawet najbardziej wybrednych przedszkolaków.

Duże, przeszklone, wspaniale wyposażone sale z bezpośrednim wyjściem na plac zabaw, sale do rytmiki, języków obcych, gabinet psychologa, logopedy, jak również stołówka, w której dzieci wspaniale radzą sobie z pysznymi obiadami. To wszystko sprawia, że jest to miejsce przyjazne dzieciom. Z okien sal rozpościera się widok na las, do którego codziennie wychodzą na długie spacery. Bliskość natury sprawia, że dzieci łagodnieją, poznają przyrodę poprzez bezpośredni z nią kontakt, cieszą się skarbami znalezionymi w lesie.

Na terenie obiektu znajduje się doskonale wyposażony plac zabaw, zapewniający dzieciom codzienną stymulację ruchową.

Metoda Montessori

Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od narodzenia do szóstego roku życia.

Maria Montessori

W naszej najmłodszej grupie 2 latków opieka nad dzieckiem  prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori. Opiekunki podążają za indywidualnym tempem rozwoju dzieci.

Dzieci przebywają  w „przygotowanym otoczeniu” – aranżacja sal, meble, pomoce Montessori są tak rozmieszczone, by  stymulować  rozwój dziecka. Meble  są  niskie i otwarte, w nich  znajdują się pomoce Montessori.

Meble rozmieszczone są w taki sposób, aby tworzyć kąciki tematyczne, w których znajduje się materiał rozwojowy z różnych obszarów rozwoju dziecka:

  • kącik ćwiczeń dnia praktycznego,
  • kącik językowy,
  • kącik z pomocami do rozwoju koordynacji  oko-ręka,
  • kącik plastyczny,
  • kącik przyrodniczy  (akwarium, terrarium).

Bardzo ważną częścią sali jest osobno wydzielony obszar jedzenia. Tutaj  nie tylko spożywane są posiłki. Jest to miejsce gdzie dzieci mogą pracować z przygotowanymi zestawami. Uczą się np. samodzielnego wyciskania soku czy krojenia owoców, nalewania wody do picia. Daje im to możliwość  poszerzenia swoich umiejętności, ale także mają zapewniony stały dostęp do owoców i wyrabiane są zdrowe nawyki żywieniowe.

Potrzeba ruchu tak ważna dla rozwoju małego dziecka jest zaspakajana, albo w trakcie spacerów, albo w czasie zajęć wspólnych muzyczno–tanecznych, prostej gimnastyki czy zabaw ruchowych.

Rozwój mowy wspomagany jest w różnoraki sposób: poprzez pracę z materiałami zgromadzonymi w kąciku językowym, ale także poprzez codzienne zabawy na kręgu, kiedy śpiewamy ulubione piosenki, mówimy wierszyki i rymowanki.

Dzieci uczą się samodzielności w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych wobec własnej osoby: mycie rączek, czesanie, dmuchanie noska,  korzystanie z toalety, rozbieranie i ubieranie, dbałość o najbliższe otoczenie (zamiatanie, wycieranie stołów itd.). Jest to bardzo ważny element pracy metodą Montessori, a równocześnie sprawia dzieciom dużo radości i satysfakcji ponieważ poszerzenie samodzielności jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych małego dziecka.

Miejscem w którym dzieci mogą zdobywać samodzielność w zakresie podstawowych czynności jest kącik ćwiczeń dnia praktycznego. Dla małego dziecka czynności te są świetną zabawą, sygnałem zadowolenia dziecka jest wielokrotne ich powtarzanie. Ćwiczenia te są łatwe do zrozumienia i wykonania. Dzięki wykonywaniu takich ćwiczeń dziecko wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwija samodzielność i pewność siebie oraz doskonali koordynację ruchów. Ćwiczenia te dopasowane są do wieku dziecka, a używane przedmioty dostosowane wielkością do potrzeb  dziecka.

Sposób uczenia dziecka jest zupełnie inny niż osoby dorosłej, wiedza przyswajana jest w sposób nieświadomy, dziecko wchłania  język bezwiednie zarówno ojczysty jak i obcy. Dlatego też proponujemy  w trakcie dnia również naukę języka angielskiego trzy razy w tygodniu.

Chrześcijańskie wychowanie

Uczymy myśleć w oparciu o fundament chrześcijańskiego postrzegania rzeczywistości.

W naszej Chrześcijańskiej Szkole i Przedszkolu Montessori fundamentem wszystkich działań i postaw jest miłość do Boga i ludzi. Stwarzamy możliwość kształtowania charakteru dziecka zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Wspieramy dzieci w odkrywaniu potencjału, talentów i pasji danych im od Boga. Nasze szkoły i przedszkola powstają, by wyposażyć dzieci w zanikające we współczesnym świecie wartości chrześcijańskie, które w dużej mierze przyczyniają się do zmiany otoczenia. Każdy dzień rozpoczynamy wspólną modlitwą uczniów, nauczycieli a także chętnych rodziców. W ten sposób kształtujemy postawę zaufania, wdzięczności i zależności od Boga oraz świadomość Jego obecności każdego dnia. Codziennie czytamy Słowo Boże.

Little boy hugging an old book, he is happy
plan zajęć

Plan dnia, zajęcia, godziny otwarcia, opłaty

Kadra

Nasza sympatyczna kadra zawsze służy Państu pomocą.

Nasi nauczyciele to łącznicy i pomocnicy, tłumacze skomplikowanego świata, odpowiadający na potrzeby dzieci, pozwalający im dokonywać wyborów i doskonalić się w powierzonych zadaniach. To wyselekcjonowane osoby, pełne miłości, cierpliwości i oddania, pasjonaci metody Montessori. Nauczyciele hojni, nie oceniający, niezależni, z wysokimi zasadami etycznymi i moralnymi, którzy z oddaniem, ofiarnością, cierpliwością i spokojem troszczą się i zachęcają dzieci do uczenia się. Nauczyciele, którzy udzielają pomocy tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Rekrutacja

Sprawny proces rekrutacji ułatwi Państwu zapisanie dziecka do przedszkola już w kilku krokach:

Drodzy rodzice,

Dziękujemy za zainteresowanie Przedszkolem i/lub Chrześcijańską Szkołą Montessori. Jeśli po zapoznaniu się z naszą wizją oraz ofertą edukacyjną doszliście Państwo do wniosku, że te propozycje są zgodne z Waszymi oczekiwaniami, zachęcamy do zapisania dziecka do naszej placówki.

Kontakt

Nasza sympatyczna Dyrekcja i kadra zawsze służy Państu pomocą.

Chrześcijańska Szkoła i Przedszkole Montessori,
ul. Kozacza Góra 74, Ujeścisko
DYREKTOR: Mariusz Niewiarowski

  • mariusz.niewiarowski@montessori.gda.pl
  • +48 603 050 456

Koordynator przedszkola: Ilona Kaczeńska

  • ilona.kaczenska@montessori.gda.pl
  • +48 501 568 569
Close Menu