Korzyści płynące z metody Montessori

Korzyści płynące z metody Montessori

Maria Montessori zauważyła ogromną potrzebę zreformowania systemu edukacji w czasach, których żyła. Podobnie my dzisiaj widzimy tą samą potrzebę reformy naszego szkolnictwa. Jej celem było rozwijanie całej osobowości dziecka.

System Montessori oparty jest na silnym przekonaniu o spontanicznym działaniu ludzkiego intelektu. Jej trzy podstawowe zasady to obserwacja, wolność jednostki oraz przygotowanie środowiska. Te zasady oraz wszelkiego rodzaju praktyczne ich zastosowanie wśród dzieci stopniowo stają się częścią naszego systemu edukacji. W nowoczesnych salach w szkole używa się mebli dostosowanych wielkością do wzrostu dzieci oraz materiałów dydaktycznych wprowadzonych po raz pierwszy przez panią Montessori. Takie współczesne koncepcje jak programy gotowości i zindywidualizowanego nauczania, nauczanie z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, brak ocen w klasach, łączone grupy wiekowe, nauczanie zespołowe oraz otwarte klasy, są odzwierciedleniem wielu z jej początkowych przemyśleń.

Rodzice małych dzieci chcą czuć się bezpiecznie i pewnie zostawiając swoje pociechy w środowisku, które zaspokaja wszystkie ich potrzeby edukacyjne, społeczne i emocjonalne. Środowisko Montessori wszystkie te potrzeby spełnia, a dodatkowo uczy dzieci podejścia „mogę to zrobić”, co zapewni im sukcesy w przyszłości w każdej dziedzinie ich życia.

Poniżej znajdują się opisy oraz korzyści płynące z metody Montessori:

  • Trzyletnia rozpiętość wieku wśród dzieci w jednej klasie – starsze dzieci uczą młodsze, poczucie społeczności, podbudowane poczucie wartości.
  • Obecność w środowisku klasowym materiałów umożliwiających autokorektę – poprzez swoje własne błędy dzieci uczą się podejmowania właściwych decyzji, w przeciwieństwie do sytuacji, w których nauczyciel musi im te błędy wskazać.
  • W środowisku tym ma miejsce indywidualne uczenie się – metoda Montessori uznaje, że każde dziecko uczy się w swoim własnym tempie i pozwala na to, aby dochodziło do takiego wzrostu.
  • Dzieci są ciche z wyboru oraz z szacunku dla innych. Klasa Montessori pozwala dzieciom powrócić do „wewnętrznego spokoju”, który jest naturalną częścią ich osobowości.
  • Nacisk kładziony jest na uczenie konkretne, a nie abstrakcyjne – dzieci muszą doświadczyć pewnych pojęć w konkretny praktyczny sposób.
  • Środowisko nakierowane jest na ucznia – wszystkie materiały są z łatwością dostępne dla dziecka i umieszczone na półkach na ich wysokości. Stoły i krzesła są wystarczająco niskie, aby dzieci mogły siedzieć wygodnie, podczas gdy obrazki i dekoracje umieszczone są na wysokości ich oczu.
  • Dzieci pracują dla samej radości pracowania oraz poczucia odkrywania czegoś – dzieci to naturalni przywódcy bądź „gąbki”, cieszą się z nauki nowych zadań. Ich zainteresowanie zwrócone jest raczej na samą pracę, niż na produkt końcowy.
  • Środowisko w naturalny sposób dostarcza poczucia dyscypliny – „zasady gry” czy oczekiwania ze strony dziecka są jasno określone i wprowadzane w życie przez dzieci i nauczycieli.
  • Środowisko jest przygotowane dla uczniów – wszystko w pomieszczeniu ma swoje określone miejsce na półce. Dzieci z natury są uporządkowane, a tak zaaranżowane pomieszczenie pozwala im rozwijać się w pozytywny sposób.
  • Nauczyciel w klasie odgrywa bardzo dyskretną rolę – dzieci nie są motywowane przez nauczyciela, ale przez potrzebę własnego rozwoju.