Edukacja domowa

Program

Od 1 września 2013 r. Chrześcijańska Szkoła Montessori wprowadziła program, polegający na profesjonalnym wspieraniu rodziców, którzy zdecydowali się na realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania.

Nasz program opiera się na następujących filarach:

1.

Indywidualne podejście do każdej rodziny;

2.

Pomoc w przygotowaniu środowiska Edukatorów domowych;

3.

Troska o rozwój rodziców w zakresie zdobywania i przekazywania wiedzy oraz w zakresie metod nauczania i metod wychowawczych;

4.

Zadbanie o dostęp do materiałów (pomocy dydaktycznych) Montessori;

5.

Otwartość na potrzeby rodziców i dzieci.

Jako rodzice i nauczyciele wiemy, że wszyscy uczymy się przez całe życie, nie tylko w trakcie edukacji szkolnej. Naszym celem przy zakładaniu Szkoły Montessori była współpraca z rodzicami uczniów i dzielenie się naszymi doświadczeniami i zdobytą wiedzą.

Nauka w ramach Edukacji Domowej w Chrześcijańskiej Szkole Montessori jest całkowicie bezpłatna. 

Wycieczkowe wtorki

Zapraszamy wszystkie rodziny edukujące w domu do udziału we wtorkowych spotkaniach.

Szczegóły i terminy wycieczek znajdziecie tu: http://edukacjadomowa.info/edukacja-domowa/kalendarium-spotkan-ed/

Zdjęcia z wycieczek znajdziecie tutaj. 

Zajęcia dodatkowe

W poniedziałki, środy, czwartki i piątki można korzystać z zajęć na Jagiellońskiej 2 (vis a vis naszej szkoły).

Blok zajęciowy zaczyna się o 10:00 a kończy o 15:00:                    

 • MathRiders – www.mathriders.pl – matematyka dla dzieci i młodzieży
 • eMBi Robik (zajęcia robotyki dla dzieci) i ozobot (uczymy dzieci programować) – www.embirobik.pl 
 • Warsztaty – pamięć, autoprezentacja i koncentracja – www.mbedukacja.pl
 • Filozofia dla dzieci

Również w poniedziałki, środy, czwartki i piątki po sąsiedzku – czyli Jagiellońska 5 (w budynku naszej szkoły) o godz. 9:00 można korzystać z:

 • Montownia

W środy na Kozaczej Górze 74 (w naszej szkole na Ujeścisku) odbywają się zajęcia z:

 • Ceramiki
 • Legoedukacji
 • Języka angielskiego
 • Rękodziała

Zapraszamy również do korzystania ze ścianki wspinaczkowej – termin umawiamy indywidualnie z trenerem. Zajęcia odbywają się w Gdańsku Oliwie, ELEWATOR, ul. Doroszyńskiego 15h

Egzaminy

Egzaminy dla uczniów ED odbywają się w wyznaczonych terminach, najczęściej w soboty.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Przykładowe pytania egzaminacyjne znajdują się na edpobierz – dysku dostępnym dla edukatorów domowych zwierającym materiały służące pomocą podczas nauki.

Zapisów na egzaminy dokonujemy w przygotowanym do tego celu arkuszu – link do dokumentu rodzice otrzymują na maila.

Konkretne terminy egzaminów znajdziecie Państwo tu: http://edukacjadomowa.info/terminy-egzaminow/

Pomoce i informatory

Dokumenty dotyczące:

 • pomocy dydaktycznych,
 • przykładowych arkuszy egzaminacyjnych,
 • wymagań egzaminacyjnych do przedmiotów,
 • plików informacyjnych

znajdziesz tu: http://ed.montessori.gda.pl/

hasło dostępu bez zmian

Rekrutacja

Proces rekrutacji dzieci do Edukacji Domowej w ramach naszej szkoły składa się z 4 kroków:

Krok pierwszy

Zapoznanie się z ofertą CHSMontessori dla Edukatorów Domowych

Krok drugi

Zgłoszenie telefoniczne, mailowe, osobiste dziecka do Edukacji Domowej.

Krok trzeci

Przesłanie pocztą lub osobiste przekazanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych osobie odpowiedzialnej za rekrutację do Edukacji Domowej

Krok czwarty

Podpisanie umowy.

O przyjęciu dziecka do Edukacji Domowej w Chrześcijańskiej Szkole Montessori  zgodnie ze Statutem Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.

Zezwolenie może być wydane przez Dyrektora, jeżeli został złożony komplet dokumentów rekrutacyjnych,  w tym:

 • wniosek rodziców,
 • umowa z placówką,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
 • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do realizacji obowiązującej podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania (dziecko musi mieszkać w województwie pomorskim),
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

Wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz tu: 

http://dokumenty.montessori.gda.pl/dokumenty%20edukacja%20domowa/2018/

 
 

Napisz do nas

Edukacja domowa
Aleksandra Czechowska

Close Menu